Informatieregels

Pensioenregister
De Pensioenwet draagt pensioenuitvoerders op een pensioenregister in te richten dat uiterlijk op 1 januari 2011 operationeel is.

Het pensioenregister moet het voor iedere (gewezen) deelnemer en gewezen partner mogelijk maken om via één ingang een overzicht te krijgen van alle door hem opgebouwde pensioenaanspraken. Ook als die aanspraken bij verschillende pensioenuitvoerders zijn opgebouwd. Ook geeft het register inzicht in de aanspraken in het kader van de AOW. Om de gegevens compleet te krijgen, is ook de medewerking van de Sociale Verzekeringsbank nodig.

De feitelijke uitwerking zal geregeld worden in nadere wetgeving. Deze wetgeving is nog niet aan de Tweede Kamer aangeboden.

« terug

Pensioenwet: