Informatieregels

Informatie bij vertrek naar andere lidstaat
Pensioenuitvoerders dienen (gewezen) deelnemers en gepensioneerden die zich in een andere lidstaat vestigen informatie te verstrekken over hun pensioenaanspraken en Ėrechten, en over de mogelijkheden die hun op grond van de pensioenregeling worden geboden. Deze informatie moet minstens even uitvoerig zijn als die waarop (gewezen) deelnemers en gepensioneerden die in Nederland blijven, recht hebben.

« terug

Pensioenwet: