Informatieregels

Informatie jaarlijks aan deelnemers
De Tweede Kamer bleek van mening, dat het door de branche ontworpen uniform pensioenoverzicht een wezenlijke bijdrage levert tot de kwaliteit van de informatieverstrekking. Daarom heeft zij via amendering (in lid 2 van art. 38) dit model wettelijk vastgelegd: ‘De (…) informatie wordt verstrekt in de vorm van een door de pensioenuitvoerders op te stellen uniform pensioenoverzicht.’

Het bestaande uniform pensioenoverzicht (UPO) heeft zijn waarde bewezen, zo blijkt uit de toelichting: ‘Het heeft draagvlak bij de uitvoerders en is getest op begrijpelijkheid voor de pensioengerechtigden.’ Deze toevoeging in de wet heeft nog een andere functie: door de verwijzing naar het uniform pensioenoverzicht kan worden voorkomen dat de lagere regelgever doorslaat in het opsommen van de informatie die pensioenuitvoerders jaarlijks zouden moeten verstrekken.

Artikel 48 schrijft voor dat het UPO 'tijdig' verstrekt moet worden. De AFM heeft dat begrip geconcretiseerd in een Beleidsregel: een deelnemer ontvangt het UPO tijdig, indien hij dit uiterlijk aan het einde van het derde kalenderkwartaal, dus uiterlijk op 30 september, heeft ontvangen.

« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

Besluit:

Beleidsregel AFM:
  • Begrip tijdigheid (pdf)