Oud regime
Het lijfrenteregime wisselt zo vaak, dat je zou kunnen zeggen dat de lijfrente die vorig jaar is afgesloten, nu al tot een oud regime gerekend kan worden. Zo zijn met het Belastingplan 2009 enkele belangrijke wijzigingen aangebracht. Zie daarvoor de rubrieken 'Splitsing' en 'Kleine lijfrenten'.

Op 1 januari 2008 deed het fenomeen banksparen zijn intrede. Daarin is in deze kennisportal een aparte afdeling gewijd.

Andere belangrijke data die hun sporen achterlieten in de lijfrentewereld:
Genoemde tijdstippen spelen een belangrijke rol in het overgangsrecht, dat nog steeds van belang is gezien het langjarige karakter van de lijfrenteovereenkomsten.

Trefwoorden: