Begrip lijfrente | Lijfrentevormen

Overbruggingslijfrente
De Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (VPL) heeft per 1 januari 2006 een einde gemaakt aan de mogelijkheid om premies met betrekking tot een overbruggingslijfrente af te trekken.

De overbruggingslijfrente is een lijfrente waarvan de uitkeringen eindigen in het jaar waarin de belastingplichtigde leeftijd van 65 jaar bereikt of het jaar waarin deze pensioen gaat genieten. De keuze van einddatum was vrij. Deze lijfrente had tot doel om eerder te kunnen stoppen met werken en die doelstelling staat haaks op het beleid, verwoord in de Wet VPL, om mensen zo lang mogelijk te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Daarom is premieaftrek na 1 januari 2006 niet meer toegestaan.

Wel is het mogelijk om in de toekomst nog overbruggingslijfrenten te bedingen voor zover er sprake is van op 31 december 2005 bestaande aanspraken. Op de polis moet dan de overbruggingslijfrente uitdrukkelijk (mede)verzekerd zijn.

Wanneer na 31 december 2005 nog premies zijn betaald, kan in de toekomst slechts een overbruggingslijfrente worden bedongen tot het bedrag van de waarde in het economische verkeer van de verzekering op 31 december 2005. Premies die worden teruggewenteld naar 2005, worden dan niet aangemerkt als premies die na 31 december 2005 zijn voldaan.
« terug

Wet IB 2001:

Meer informatie: