Begrip lijfrente

Opbouwfase
In de opbouwfase (de periode dat de termijnen nog niet zijn ingegaan) zijn drie lijfrentevormen mogelijk:
Bij een zuivere lijfrente staat bij het sluiten van de overeenkomst de hoogte van de termijnen vast en ook de persoon van wiens leven de termijnen in de toekomst afhankelijk zijn. De uitkering kan levenslang zijn, maar ook is een tijdelijke lijfrente mogelijk. In dat geval kan een eindleeftijd overeengekomen worden en stopt de uitkering bij eerder overlijden.

Een gerichte lijfrente is eveneens een uitgestelde lijfrente op het leven van één of meer vooraf aangewezen verzekerden. Maar de hoogte van de termijnen staat bij het afsluiten van de overeenkomst nog niet vast. Het verzekerde kapitaal mag niet worden uitgekeerd op de einddatum, maar fungeert slechts als rekeneenheid.

Bij een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule is overeengekomen dat het kapitaal op de einddatum (of eventueel bij eerder overlijden) aangewend zal worden voor een lijfrente. Het lijfrentekapitaal fungeert slechts als rekeneenheid en mag niet in contanten worden uitgekeerd. Op de expiratiedatum kan bepaald worden op wiens leven de lijfrente gaat lopen. Het tarief wordt bepaald aan de op dat moment geldende rentetarieven, de leeftijd van de verzekerde en de gewenste duur (levenslang of tijdelijk). Premies voor verzekeringen gesloten na 15 oktober 1990 (de ingangsdatm van d Brede Herwaardering) zijn niet aftrekbaar. (zie verder de afdeling 'Pre Brede Herwaardering')

« terug