Begrip lijfrente | Lijfrentevormen

Bank- of beleggingsnabestaandenlijfrente
Als de verzekerde vóór de ingangsdatum van de lijfrentetermijnen, dus tijdens de opbouw- of utstelfase, overlijdt, gelden de volgende voorwaarden:
Overlijdt de verzekerde tijdens de afbouwfase, dan gaat het recht op de nog uit te keren termijnen over op zijn erfgenamen.

Als de nabestaandenlijfrente tot uitkering komt als de (gewezen) partner overlijdt en de uitkering binnen zes maanden na het overlijden van de (gewezen) partner plaatsvindt, dan moet de periode tussen de eerste en de laatste termijn tenminste 5 jaar bedragen.
« terug

Wet IB 2001: