Toetskader AFM

Verschillen GHF en AFM-toetskader
OnderwerpHuidig toetskader Hypothecair kredietAFM-toetskader
Explain mogelijkheden op LTI-ratio Explain slechts in uitzonderlijke gevallen.
Explain motiveren & kwantitatief onderbouwen.
Slechts toegestaan in 4 situaties:
Werknemer: een onvoorwaardelijke, schriftelijke toegezegde inkomensstijging binnen 6 maanden door werkgever.


Freelancers, zelfstandigen: maximaal op basis van gemiddeld inkomen van laatste 3 kalenderjaren, met maximum van laatste kalender jaar (conform NHG)

Oversluiten: bij afloop van de rentevastperiode en tijdens de rentevastperiode mag worden overgesloten bij een te hoge LTI. Dit mag onder voorwaarde dat het krediet verder niet wordt verhoogd en de consument niet verhuist. Daarbij moet de boeterente wanneer deze wordt meegefinancierd, worden afgelost gedurende de periode van de terugverdientijd, wanneer bij oversluiten de LTV boven de 100% is. Mocht ook de aflossingsnorm van 12% in 7 jaar van kracht zijn, dan moet deze verplichting ook blijven gelden.

Vrij beschikbaar vermogen: 3% van vermogen mag als inkomen worden opgenomen, conform GHF.

Energiebesparende maatregelen: Tot een maximum van € 6.500,- mag buiten de LTI-norm worden gefinancierd voor energiebesparende investeringen in de woning, (conform NHG) én bij aankoop van een A-label woning.

Kwalitatieve explain:uitzonderingen bedoeld voor slechts zéér beperkte situaties, onder volgende strikte voorwaarden:
Afdekking van risico op restschuld
Hoofdregel:
Introductie van LTV-ratio: de aankoopwaarde ten opzichte van de hypotheek. Maximum is 112%, mits meerdere boven 100% wordt afgelost of aan verpand vermogen wordt opgebouwd binnen 7 jaar. Deze hoofdregel is een overgangsmaatregel voor onbepaalde tijd.

Uitzonderingen:
Aansluiting normen hypothecair en consumptief kredietHypothecair krediet: GHF gedragscode + nader gecommuniceerde normen in rapport Kwaliteit advisering en transparantie bij hypothekenBerekenen leencapaciteit voor consumptief krediet op basis van de annuďtaire woonlast of op basis van bruto werkelijke maandlast van het huidig hypothecair krediet.

Bron: Feedbackstatement AFM.