Toetskader AFM

LTV-norm
In het toetskader wordt een nieuwe norm geÔntroduceerd, de LTV-norm. LTV staat voor loan to value en geeft de verhouding weer tussen de aankoopwaarde van het huis en de hoogte van het hypothecair krediet.

Voor een overgangsperiode van onbepaalde tijd wordt deze norm echter vastgesteld op een maximale LTV-ratio van 112%, waarbij binnen 7 jaar het meerdere boven de 100% (de top) moet worden afgelost. Ook is het mogelijk om in die periode een gegarandeerd vermogen op te bouwen en aan het hypothecaire krediet te verpanden.

De overgangsperiode is voor onbepaalde tijd om op die manier de opening te hebben de evaluatie uit te stellen todat de economische omstandigheden weer stabiel zijn. Ongetwijfeld zal bij de bepaling van het tijdstip ook de situatie op de huizenmarkt worden bekeken.


Zie ook: