Toetskader AFM

Hypotheeklastenberekening
De hypotheeklastenberekening zoals omschreven in de GHF blijft gehandhaafd. De aanbieder of de hypotheekbemiddelaar geeft de consument in verband met de aanvraag een dergelijke berekening. Als de bemiddelaar dat nalaat, zal de financier hiervoor op verzoek van de consument zorgdragen.

De hypotheeklastenberekening bevat, voor zover van toepassing, ten minste de volgende elementen:
* Indien de hypothecair financier gevraagd wordt een hypotheeklastenberekening te maken, worden de premies van de te verpanden levensverzekeringen alleen in de berekening betrokken als de consument de gegevens daarvoor aanlevert.
** Deze gegevens worden alleen in de berekening betrokken indien de consument de gegevens aanlevert.