Hypotheekadvies

Oversluiten
Om uiteenlopende redenen kan een consument het gevoel hebben dat zijn hypotheek niet meer bij hem past. De hypotheekrente kan zijn gedaald, de persoonlijke omstandigheden kunnen zijn gewijzigd of er is een verbouwing gepland. De consument wil dan weten wat er mogelijk is en wat dat gaat kosten.

Om vast te kunnen stellen of de vragen van de consument reden zijn om zijn huidige hypotheek over te sluiten, zal de financiŽle dienstverlener na inventarisatie van de vragen van de consument op gelijke wijze als bij een eerste hypotheek de persoonlijke situatie van de consument (opnieuw) in kaart brengen. Wanneer de consument reeds bekend is bij de adviseur zal hij het bestaande klantprofiel moeten aanpassen aan de huidige situatie van de klant. Hij besteedt daarbij, voorzover relevant voor zijn advies, aandacht aan de gegevens van de huidige hypotheek, en de aan de huidige hypotheek gekoppelde polissen. Afhankelijk van de wensen van de consument zal hij bepalen of het voor de consument aantrekkelijk is om de bestaande situatie te handhaven, tot oversluiting over te gaan of om een tweede hypotheek af te sluiten. Hij informeert de consument daarbij ook zorgvuldig over alle financiŽle consequenties van het oversluiten, zodat de consument een weloverwogen oordeel kan vormen over zijn advies.

Een advies om een hypotheek of polis over te sluiten kent dezelfde adviesaspecten als een advies, dat een financiŽle dienstverlener geeft bij de eerste aankoop van een woning. Specifiek voor een oversluitadvies is dat de financiŽle dienstverlener hierbij extra aandacht zal moeten besteden aan de financiŽle consequenties die voortvloeien uit de oversluiting en de afkoop van de polis, die aan de huidige hypotheek gekoppeld is.

Doelstelling extra financiŽle ruimte
De consument kan behoefte hebben aan krediet, omdat hij bijvoorbeeld wil verbouwen. Deze doelstelling heeft de AFM in ruim eenderde van de oversluitdossiers aangetroffen. Uit de vraag van de consument hoe hij in zijn behoefte aan financiŽle ruimte kan voorzien, kan het advies voortkomen om de hypotheek over te sluiten en (elders) een hogere hypotheek af te sluiten. De AFM beschouwt bij de doelstelling ďconsument wil verbouwenĒ of soortgelijke vragen die leiden tot de wens van verhoging van de hypotheek, het maken van een afweging tussen een tweede hypotheek en oversluiten van de huidige hypotheek als voorbeeld van een goede adviespraktijk.
Door deze afweging te maken en deze aan de consument voor te leggen, verschaft de financiŽle dienstverlener de consument de informatie om op de relevante aspecten het advies te kunnen afwegen (art. 4:20 Wft). De informatie die de financiŽle dienstverlener hierover aan de consument voorlegt, is in de voorbeelden van een goede adviespraktijk zodanig kwantitatief vorm gegeven, dat de consument de maandlasten van de eerste en tweede hypotheek tezamen, op dezelfde basis (d.w.z.; bruto-bruto en netto-netto) kan vergelijken met de maandlasten van de over te sluiten hypotheek.


Zie ook:
Wft: