Vergunning

Verbonden bemiddelaar
De verbonden bemiddelaar is een financiŽle dienstverlener die op naam en voor rekening van de aanbieder bemiddelt. Deze hoeft geen vergunning aan te vragen, maar is actief op de vergunning van de aanbieder, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
De verbonden bemiddelaar mag slechts zaken doen met ťťn aanbieder, of voor meerdere aanbieders, indien het niet gaat om concurrerende producten. Zo kan de bemiddelaar bijvoorbeeld actief zijn voor een verzekeraar die alleen schadeproducten aanbiedt en voor een andere gespecialiseerde levensverzekeraar.

De verbonden bemiddelaar hoeft niet zelf over een vergunning te beschikken, omdat de aanbieder zich bereid verklaard heeft de verantwoordelijkheid te nemen dat de bemiddelaar de wet zal naleven. "De verantwoordelijkheid van een aanbieder voor een verbonden bemiddelaar is vergelijkbaar met de verantwoordelijkheid die een aanbieder draagt voor de gedragingen van zijn werknemers", aldus de wetgever.
Hoewel de verbonden bemiddelaar niet vergunningplichtig is, dient hij dus wel te voldoen aan de Wft-eisen. Zo zal de deskundigheid op zijn werkgebied voldoende geborgd moeten zijn en dient hij zich aan de zorgplichtregels te houden.

Artikel 6 Bgfo trekt de vergelijking van de verantwoordelijkheid van de aanbieder voor de werknemers en voor de verbonden bemiddelaar door naar de deskundigheidseisen.

Het vierde lid bepaalt namelijk dat de verbonden bemiddelaar de vakbekwaamheid van zijn eigen werknemers (inclusief feitelijk leidinggevenden) ook kan aantonen door zijn bedrijfsvoering zo in te richten dat de aanbieder waarvoor hij bemiddelt een deskundige financiŽle dienstverlening van de verbonden bemiddelaar richting de cliŽnt voldoende waarborgt.

Het is denkbaar dat een intermediair voor de ene productgroep optreedt als vergunninghoudende bemiddelaar en voor een ander product verbonden bemiddelaar is. Voorbeeld: een intermediair heeft voldoende deskundigheid in zijn bedrijf voor het bemiddelen in schadeverzekeringen, maar niet om actief te zijn op de markt van hypothecaire kredieten. Hij kan dan zelf een vergunning aanvragen voor de verzekeringsactiviteiten en - wanneer een aanbieder daarin toestemt - als verbonden bemiddelaar optreden voor een kredietverstrekker. De kredietverstrekker moet dat dan wel melden bij de AFM en de vereiste verantwoordelijkheden op zich nemen.
In dat geval moet de 'ongebonden en verbonden' bemiddelaar wel over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken die voldoet aan de eisen van de Wft.

Als op een bepaalde moment de aanbieder niet langer de verantwoordelijkheid voor de bemiddelaar wil dragen, houdt de bijzondere relatie op grond waarvan de vrijstelling is verleend, op te bestaan. De aanbieder moet dat melden aan de AFM, die de verbonden bemiddelaar vervolgens uit het register zal verwijderen. De bemiddelaar moet de betreffende dienstverlening dan ogenblikkelijk staken.


Wft:

Bgfo Wft: