Vergunning

Europees paspoort
De (her)verzekeringsbemiddelaars die in een andere EU-lidstaat, of in een staat die aangesloten is bij de Europese Economische Ruimte al een vergunning hebben, hoeven geen Wft-vergunning aan te vragen. Wel hebben zij een Europees Paspoort nodig om in Nederland te kunnen bemiddelen. Dit paspoort kunnen zij aanvragen bij de instantie die de vergunning heeft afgegeven. Zodra deze ondernemingen in Nederland actief worden, moeten zij wel aan de Wft-regels voldoen.

Omgekeerd kunnen Nederlandse financiŽle dienstverleners die binnen de EU grensoverschrijdende diensten willen verrichten, een Europees paspoort aanvragen bij de AFM. Aan die aanvraag zijn geen kosten verbonden.


Wft: