Vergunning

Collectieve vergunning
Als de financiŽle dienstverlener beschikt over meerdere zelfstandige vestigingen, dan kan hij onder voorwaarden een collectieve vergunning aanvragen. De zelfstandige vestigingen hebben in dat geval geen eigen vergunning nodig.

Een belangrijke voorwaarde is, dat de 'centrale rechtspersoon' over voldoende statutaire bevoegdheden beschikt om gedragingen van aangesloten ondernemingen die in strijd zijn met de Wft-regels tegen te gaan Ook moet het centrale apparaat in staat zijn ervoor te zorgen dat de vestigingen de door de AFM gegeven aanwijzingen opvolgen.
Verder moet de centrale rechtspersoon beschikken over voldoende mogelijkheden tot deskundige ondersteuning van de aangesloten ondernemingen.
Tenslotte dient de centrale rechtspersoon te beschikken over een machtiging om de aangesloten ondernemingen te vertegenwoordigen bij de vergunningaanvraag.

Uiteraard rust op de collectieve vergunninghouder de plicht om de AFM van wijzigingen op de hoogte te stellen: wanneer sprake is van een nieuwe aangesloten onderneming, moet dat gemeld worden (voor die aansluiting is geen beslissing van de AFM nodig). Datzelfde geldt voor de beŽindiging van een aansluiting.

Zie voor de uitbreiding van de vergunning naar een collectieve vergunning de Invulinstructie.

Voor de aangesloten ondernemingen biedt de Wft eenzelfde extra mogelijkheid om de vakbekwaamheid van zijn eigen werknemers (inclusief feitelijk leidinggevenden) aan te tonen, als met betrekking tot de verbonden bemiddelaar: het zodanig inrichten van de bedrijfsvoering dat de centrale onderneming een deskundige financiŽle dienstverlening van de aangesloten onderneming richting de cliŽnt voldoende waarborgt.

Franchise
Deelnemers aan een franchiseformule zijn niet per definitie aangesloten ondernemingen van de franchisegever. In de praktijk is vaak het tegendeel het geval: de franchisenemers zijn zelfstandige ondernemers die gebruik maken van de centrale faciliteiten die de organisatie biedt. Daarom zullen zij elk een eigen Wft-vergunning nodig hebben.
Alleen wanneer sprake is van een harde franchiseformule die gelijk gesteld kan worden met de centrale rechtspersoon, kan volstaan worden met een collectieve vergunning.


Zie ook:

Wft:

Besluit markttoegang fin. ond. Wft: