Vakbekwaamheid

Geldig diploma
De klantmedewerker en/of feitelijk leidinggevende kan zijn vakkennis aantonen aan de hand van een diploma dat is uitgegeven door een erkend exameninstituut. Het Bgfo spreekt in dit verband van een 'geldig diploma'. Een bewust gekozen formulering, omdat een diploma niet automatisch een onbeperkte geldigheidsduur heeft. Aan deze geldigheid is de verplichting tot permanente educatie gekoppeld (art. 7 Bgfo).

Overgangstermijn
Wat het vakbekwaamheidsbouwwerk betreft is 2013 een overgangsjaar. Naar verwachting veranderen de vakbekwaamheidsregels per 1 januari 2014. Ook gaat vanaf dat moment een nieuw PE-regime gelden.

Daarom schrijft het Bgfo (artikel 7) dit jaar voor dat een diplomahouder voor 1 januari 2014 voldaan moet hebben aan de PE-toetstermen.
Voor het jaar 2013 worden geen nieuwe toetstermen ontwikkeld. In verband hiermee is de termijn voor permanente educatie die aanvankelijk zou eindigen op 31 december 2012 met 12 maanden verlengd tot en met 31 december 2013. Dit betekent dat de in 2012 geldende toetstermen van toepassing blijven tot en met 31 december 2013.


Bgfo:

Meer informatie: