Relatie bemiddelaar-aanbieder

Portefeuillerecht
'Een verzekering die door bemiddeling van een bemiddelaar tot stand is gekomen of naar de portefeuille van een bemiddelaar is overgeboekt, behoort in de relatie tot de betrokken verzekeraar tot de portefeuille van die bemiddelaar zolang die verzekering daaruit niet is overgeboekt' (art. 4:103 Wft).
De betreffende artikelen uit de Wabb zijn eerst letterlijk overgenomen in de Wfd en vervolgens weer in de Wft.

De verzekeringsovereenkomst die door bemiddeling van een onderbemiddelaar tot stand is gekomen, behoort in de verhouding tussen de onderbemiddelaar en de bemiddelaar tot de portefeuille van de onderbemiddelaar.

De aanbieder kan slechts met toestemming van de bemiddelaar of diens rechtverkrijgenden een deel van de portefeuille of diens gehele portefeuille overboeken naar de portefeuille van een andere bemiddelaar. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt als de consument schriftelijk aan de aanbieder laat weten dat de verzekering overgeboekt moet worden naar de portefeuille van een andere bemiddelaar.

De aanbieder zal zo'n verzoek moeten respecteren, tenzij hij gegronde bezwaren tegen de nieuw gekozen bemiddelaar heeft.


Wft: