Productontwikkelingsproces

Ketenbeheersing
De financiŽle onderneming dient de wijze van distributie af te stemmen op de vastgestelde doelgroep van het financieel product. Hiermee wordt gewaarborgd dat bij de distributie, een product uitdrukkelijk niet bij consumenten terecht komt waar het product pertinent niet voor is bedoeld.

De financiŽle onderneming zal met distributiekanalen afspraken dienen te maken over de doelgroep en de geschikte benadering van die doelgroep.

Indien de financiŽle onderneming signalen krijgt dat de producten via de distributiekanalen bij pertinent ongeschikte doelgroepen terechtkomt en zij hierop geen actie onderneemt en in deze (daarmee) zelfstandig verwijtbaar handelt, voldoet de financiŽle onderneming niet aan zijn plicht ingevolge dit artikel.

Aanbieder niet aansprakelijk voor handelen adviseur/bemiddelaar
De Raad van State heeft geconstateerd dat in de oorspronkelijke toelichting wordt gesuggereerd dat een primaire aanbieder van financiŽle producten ook verantwoordelijk zal kunnen worden gehouden voor Ďmis-sellingí verderop in de distributieketen, dus ook door onafhankelijke (onder)gevolmachtigden, bemiddelaars en adviseurs. Hiervan kan, aldus de Raad van State, alleen sprake zijn als de aanbieder zelfstandig verwijtbaar heeft gehandeld. Dit is verduidelijkt in de nota van toelichting. De aanbieder handelt zelfstandig verwijtbaar als hij niet reageert op signalen dat een product bij pertinent ongeschikte doelgroepen terechtkomt.

Deze opvatting gaat minder ver dan die van de AFM.


Zie ook:

Bgfo: