Productontwikkelingsproces
Verzekeraars en banken hebben weliswaar in hun gedragscodes de verplichting opgenomen tot het hebben van een adequaat productontwikkelingsproces. Maar door deze verplichting ook vast te leggen in het Bgfo beschikt de AFM over een concrete en brede toezichtshandhavingsgrondslag.

Het achterliggende doel van toezicht op het productontwikkelingsproces is het voorkomen van massaschade voor consument en maatschappij door pertinent slechte financiŽle producten. De AFM zal op basis van deze wettelijke bevoegdheid toezicht kunnen houden op het productontwikkelingsproces van financiŽle ondernemingen en indien nodig eisen kunnen stellen aan dit proces. De financiŽle onderneming blijft uiteraard verantwoordelijk voor haar interne proces van productontwikkeling en voor de producten die hieruit voortkomen. FinanciŽle ondernemingen worden verplicht tot het hebben van procedures en maatregelen bij het ontwikkelen van financiŽle producten.

Ook voor bemiddelaars/adviseurs die producten samenstellen
Het artikel is ook van toepassing op financiŽle ondernemingen die financiŽle producten samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen. In de regel zijn dit bemiddelaars die een product uit bestaande producten samenstellen en adviseren en/of bemiddelen aan een cliŽnt (zie Intermediair).

Uitgangspunten
Bij het ontwikkelen van en distribueren van producten dienen als uitgangspunten:

Bgfo: