Productontwikkelingsproces

Doelgroepbepaling
De financiŽle onderneming zal bij de ontwikkeling van het product eerst moeten vaststellen wat de doelstelling van het product is en voor welke doelgroep dit product geschikt is. Onderdeel daarvan behoort ook te zijn om eveneens te bepalen welke doelgroep ongeschikt is voor het product.

Bij de omschrijving en afbakening van een doelgroep worden de kenmerken van de doelgroep opgenomen.

In de doelgroepomschrijving worden bijvoorbeeld opgenomen de kapitaal- en vermogenspositie, het risicoprofiel en de behoefte die het financieel product vervult.

Naarmate een financieel product ingewikkelder in elkaar zit, zal de doelgroepafbakening en de doelstellingomschrijving meer onderbouwd moeten zijn.

De financiŽle onderneming dienst tests uit te voeren en daarbij de werking van het product als geheel als ook op het niveau van de verschillende onderdelen te analyseren. Deze analyses vinden in ieder geval plaats in de vorm van uiteenlopende scenarioís, zodat kan worden vastgesteld dat het product voldoet aan de doelstelling van de doelgroep. Daarna wordt vastgesteld wat de werking van het product is.

Deze informatie is eveneens van belang bij voorgenomen wijzigingen van (onderdelen) van het product, nu zo kan worden vastgesteld welke gevolgen een aanpassing van (een onderdeel van) het product heeft. Bij ingrijpende effecten op de werking van het product zal de financiŽle onderneming dan mogelijk opnieuw de doelgroep en doelstelling moeten vaststellen.


Bgfo: