Oneerlijke handelspraktijken

Bewijslast
Art. 193j voorziet in een omkering van de bewijslast voor de handelaar ter zake van de door hem verstrekte informatie indien een civiele procedure tegen de handelaar wordt aangespannen. De handelaar dient de materiŽle juistheid en volledigheid van die informatie die hij heeft verstrekt te bewijzen. De omkering van de bewijslast is bijvoorbeeld van toepassing als een individuele consument een actie uit onrechtmatige daad instelt of een consumentenorganisatie een collectieve actie start.


BW: