Oneerlijke handelspraktijken

De rol van de AFM
De financiŽle toezichtwetgeving beoogt primair het goed functioneren van de financiŽle markten te waarborgen en het vertrouwen in het financiŽle stelsel te bevorderen. Er zijn veel regels die de consument beogen te beschermen voor, tijdens en na de aanschaf van financiŽle producten en diensten. De AFM ziet toe op de naleving van deze sectorspecifieke regelgeving. Daarnaast heeft de AFM ook nog een rol op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). De Whc heeft weliswaar een eigen toezichthouder, de Consumentenautoriteit. Maar waar het gaat om sectorspecifieke regels die niet in de Wft en aanverwante regelgeving zijn opgenomen, maar wel in de Whc, houdt de AFM toezicht op het verbod op de oneerlijke handelspraktijken.

Bijvoorbeeld:
De financiŽle wet- en regelgeving bevat geen bepalingen betreffende handelspraktijken die onder alle omstandigheden misleidend of agressief zijn. Een ander verschil is dat de financiŽle toezichtwetten een aantal vrijstellingen kent op basis waarvan een aantal categorieŽn van financiŽle instellingen zijn vrijgesteld van bepaalde (informatie)verplichtingen. Ook deze vrijgestelden mogen zich schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken. De AFM kan in deze gevallen niet op grond van de Wft, maar wel op basis van de Whc civiel- of bestuursrechtelijk optreden. Wel heeft de sectorspecifieke wetgeving voorrang boven de algemene regeling inzake de oneerlijke handelspraktijken.

Als de AFM zowel op basis van de sectorspecifieke wetgeving kan optreden als op basis van de Whc, zal zij gebruik maken van haar bevoegdheden op basis van de sectorspecifieke regelgeving.

Is er geen sprake van een overtreding van de sectorspecifieke wetgeving, dan zal de AFM bekijken of sprake is van een overtreding van het verbod op de oneerlijke handelspraktijken en zal zij op basis van de Whc langs de civielrechtelijke of de bestuursrechtelijke weg kunnen optreden.

Ondanks het feit dat een verbod op agressieve handelspraktijken (met uitzondering van het verbod van coldcalling) niet is opgenomen in de financiŽle regelgeving kan de AFM dat handhaven op basis van de Whc.


Memorie van Toelichting over: