Kostentransparantie

Kostprijsmodel
Om ervoor te zorgen dat de kosten die in het dienstverleningsdocument zijn opgenomen vergelijkbaar, juist en controleerbaar zijn, moeten aanbieders van een betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering een kostprijsmodel ontwikkelen.

Met dit kostprijsmodel worden de advies- en distributiekosten berekend.

Advieskosten
Onder advieskosten vallen in ieder geval de kosten voor de volgende werkzaamheden:
Distributiekosten
Onder distributiekosten worden verstaan, de kosten voor:
De Nota van Toelichting op artikel 86g Bgfo geeft een opsomming van de onderdelen van deze kosten.

De aanbieders laten het kostprijsmodel op juistheid controleren door een externe accountant. Tevens controleert een accountant jaarlijks of de begrote kosten voor advies en distributie juist en volledig zijn toegerekend aan de financiŽle producten.

Aanbieders die niet adviseren
Indien aanbieders niet adviseren hoeven zij geen advieskosten op te nemen in het kostprijsmodel.
Deze aanbieders maken wel kosten voor bijvoorbeeld het completeren van het dossier en ondersteuning bij het afsluiten van het product, zoals het bellen van klanten en het beantwoorden van vragen van klanten door bijvoorbeeld een call center. Deze distributiekosten dienen wel te worden opgenomen in het kostprijsmodel.


Zie ook:

Bgfo: