Kostentransparantie
Een aanbieder moet voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een complex product of hypothecair krediet aan de consument informatie verstrekken over de totale prijs van het desbetreffende product met uitzondering van de advieskosten en distributiekosten, maar met inbegrip van alle bijbehorende kosten.

Het gaat om de totale prijs inclusief alle kosten, behalve die van advies en distributie, gedurende de gehele looptijd van het product. Het gaat dus om een totale prijs van het product waar de kosten van dienstverlening niet in zijn opgenomen. (artikel 59a Bgfo)

Dienstverleningsdocument
Ook aanbieders moeten voor bepaalde financiŽle producten een dienstverleningsdocument verstrekken. Zie 'Dienstverleningsdocument' in het hoofdstuk Informatieregels.

Het gaat om aanbieders van een
Zij moeten de kosten voor advies en distributie opnemen in het dienstverleningsdocument.

Om ervoor te zorgen dat de kosten die in het dienstverleningsdocument zijn opgenomen vergelijkbaar, juist en controleerbaar zijn, is in artikel 86g, eerste lid Bgfo, bepaald dat de aanbieder een kostprijsmodel dient te ontwikkelen.

De aanbieder mag geen andere kosten in rekening brengen dan de advieskosten en distributiekosten voor het tot stand brengen van een overeenkomst met betrekking tot de financiŽle producten.

Het gaat om de advies- en distributiekosten die zijn gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst. De kosten die worden gemaakt voor het sluiten van de overeenkomst zelf vallen daar niet onder.

Op de factuur, premie- of rentenota dienen de advies- en bemiddelingskosten apart gespecificeerd te worden.

Bgfo: