Kostentransparantie

Kostenspecificatie
Een directe aanbieder van
moet de kosten voor advies en distributie rechtstreeks in rekening brengt bij de de cliŽnt.
Deze kosten mogen door de aanbieder niet in de prijs van een financieel product worden verwerkt.

Op deze manier is voor de consument of cliŽnt duidelijk hoeveel de advies- en distributiekosten bedragen en wat de kostprijs van het financieel product zelf is.

Gespreide betaling
Normaal gesproken is een vergunning voor het verstrekken van consumptief krediet nodig indien de advies- en distributiekosten langer dan over drie maanden gespreid worden. Op grond van artikel 1a, onderdeel a, is die vergunning niet nodig wanneer de betaling van de advieskosten over maximaal twee jaar wordt gespreid. Binnen deze termijn moeten deze kosten geheel zijn betaald. Deze beperkte termijn wordt voorgesteld om de uitzondering niet onnodig ruim te maken en het risico op overkreditering te minimaliseren.

Voor het aflossen van het krediet ten behoeve van de distributiekosten, waarbij niet tevens sprake is van advieskosten, is geen maximumtermijn vastgesteld omdat het gaat om relatief kleine bedragen. De betalingstermijn voor deze distributiekosten kan gelijk zijn aan de looptijd van het product. De kosten van het product (bijvoorbeeld premie of rente) zullen in veel gevallen doorlopend zijn verschuldigd. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het betaalmoment van de advies- en distributiekosten enerzijds en de kosten van het product anderzijds samenvallen. Dit kan het geval zijn indien de kosten van het financieel product in ťťn keer worden voldaan of het moment van betalen van de advies- en distributiekosten samenvalt met de betaling van de premie of rente voor het financieel product. In die gevallen mag de betaling van deze kosten in ťťn keer geschieden.

Apart gespecificeerd
Op de factuur dienen de advies- en distributiekosten van het desbetreffende financieel product wel apart van de prijs van het product zelf te worden vermeld.

Een aanbieder mag geen andere kosten bij de cliŽnt in rekening brengen dan de kosten voor advies en distributie voor het tot stand brengen van een overeenkomst inzake een betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet, individuele arbeidsongeschiktheidverzekering, overlijdensrisicoverzekering, of uitvaartverzekering


Bgfo: