Kostentransparantie

Dienstverleningsdocument
In het kader van het creŽren van een gelijk speelveld tussen aanbieders en adviseur/bemiddelaars verplicht artikel 59a Bgfo de aanbieders om de advies- en bemiddelingskosten apart in het dienstverleningsdocument te vermelden.

Een aanbieder dient informatie over de totale prijs van het product voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een complex product of hypothecair krediet aan de consument te verstrekken.
In de praktijk zal dit veelal gebeuren op het moment dat aan de consument een offerte wordt verschaft. Op deze manier kan de consument producten onderling goed vergelijken.

Het gaat om de totale prijs inclusief alle kosten, behalve die van advies en distributie, gedurende de gehele looptijd van het product.
Het gaat dus om een totale prijs van het product waar de kosten van dienstverlening niet in zijn opgenomen.

Onder kosten worden alle bedragen verstaan die een aanbieder in rekening brengt of ten laste laat komen van de consument. Hierbij kan gedacht worden aan rente, premie en eventuele belastingen die de consument via de aanbieder moet betalen. Verder moeten in de berekening van de totale prijs alle bijbehorende kosten worden meegenomen.
Daaronder vallen kosten voor andere financiŽle producten die een consument verplicht in combinatie met een complex product of hypothecair krediet moet afnemen.

Wanneer sprake is van een product met een vermogensopbouw-element, waarbij op basis van een eenmalige dan wel periodieke inleg of premie voor een bepaald doel kapitaal wordt opgebouwd, maken de inleg of premie onderdeel uit van de totale prijs. Ook een eventuele restschuld dient te worden meegenomen in de berekening van de totale prijs.

Dezelfde kostentransparantie geldt voor bemiddelaars die uit een bestaand assortiment producten een complex product samenstellen en dat product in de markt verkrijgbaar stellen


Bgfo: