Informatieregels

Productinformatie
Op adviseurs en bemiddelaars rust de plicht om de informatie over de kenmerken en risico's van een product aan de klant te verstrekken alvorens een overeenkomst tot stand komt. Deze informatie kan gegeven worden in de vorm van een brochure; ook kan de vereiste informatie worden opgenomen in een offerte.

Het Bgfo geeft in de artikelen 60 t/m 63 gedetailleerd aan welke informatie verstrekt moet worden over respectievelijk schadeverzekeringen, levensverzekeringen en natura-uitvaartverzekeringen. De aanbieder zal deze informatie opstellen, maar de adviseur/bemiddelaar heeft ook wat dat betreft een eigen zorgplicht; hij moet zich er van tevoren van overtuigd hebben dat de informatie feitelijk juist, volledig en voor de klant begrijpelijk is.


Bgfo - informatie door (onder)gevolmachtigd agent:

Bgfo - specifieke informatie over:

Bgfo - specifieke informatie gedurende de looptijd over: