Informatieregels

Precontractuele informatie
Artikel 4:20 Wft bevat regels voor de informatie die een financiŽle onderneming bij het aangaan van overeenkomsten inzake financiŽle producten en financiŽle diensten dient te verstrekken.

Het eerste lid geeft aan, dat voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst de informatie wordt verstrekt waardoor de cliŽnt het financiŽle product of de financiŽle dienst adequaat kan beoordelen. De informatie moet voorafgaand aan de overeenkomst (in de 'pre-contractuele fase') worden verstrekt. Zo heeft de klant de mogelijkheid om gedegen af te wegen of hij tot het sluiten van een overeenkomst zal overgaan. In ieder geval moeten gegevens over het product of de producten (waaronder het daaraan verbonden rendement en risico), de dienstverlening, de overeenkomst zelf en de betrokken financiŽle onderneming(en) worden verschaft. De te verstrekken informatie is onder meer afhankelijk van de complexiteit van het financiŽle product en/of de financiŽle dienst. Zo zal een complex financieel product als een beleggingshypotheek zwaardere eisen aan de informatie stellen dan een eenvoudig financieel product als een betaalrekening.

Met de formulering 'informatie relevant voor een adequate beoordeling' geeft de wetgever aan dat als er al relevante informatie op een eerder moment is verstrekt (denk hierbij bijvoorbeeld aan de financiŽle bijsluiter), er geen verplichting bestaat deze informatie nogmaals te verstrekken.

Artikel 57 Bgfo omschrijft welke informatie in elk geval voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst verstrekt moet worden:
a.zijn naam en adres en, indien de financiŽle dienstverlener een rechtspersoon is, de statutaire naam en handelsnaam of handelsnamen;
b.de aard van zijn financiŽle dienstverlening;
c.zijn interne klachtenprocedure en de erkende geschilleninstantie waarbij hij is aangesloten; en
d.zijn inschrijving in het door de toezichthouder gehouden register.

Beloning
Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering, of uitvaartverzekering moet een adviseur/bemiddelaar het nominale bedrag van de beloning die door hem gemiddeld voor de financiŽle dienst in rekening wordt gebracht aangeven. En ook de manier waarop hij deze beloning in rekening brengt (art. 86f Bgfo).
Zie verder de rubriek 'Beloningsregels'.

Dienstverleningsdocument
De beloningsregels worden gepubliceerd in een dienstverleningsdocument. Zie verder de rubriek 'Dienstverleningsdocument'.Bgfo:

Wft: