Informatieregels

Informatie gedurende de looptijd
De financiŽle dienstverlener moet de klant tijdens de looptijd van de overeenkomst tijdig informatie verstrekken over wezenlijke wijzigingen in de oorspronkelijk informatie voor zover die relevant zijn voor de klant (derde lid van art. 4:20 Wft). Wanneer sprake is van wijzigingen in de voorwaarden of in de regelgeving waardoor de eigenschappen van een product niet meer gelijk zijn met die op het moment van advisering, zal de adviseur zijn klant daarvan tijdig op de hoogte moeten stellen. De adviseur zal tijdig de klant moeten informeren:
'Tijdig' wil in dit verband zeggen: een zodanig moment dat de cliŽnt een reŽle mogelijkheid heeft om eventueel actie te nemen.
De wetgever hierover: 'De informatie is in ieder geval niet tijdig verstrekt indien de cliŽnt een nadeel heeft ondervonden dat voorkomen had kunnen worden indien hij bedoelde informatie op een eerder tijdstip had ontvangen (en de informatie ook op dat eerdere tijdstip beschikbaar was).'


Wft: