Incidenten

Incidentenmanagement
"Het beleid van de financiŽle onderneming zal moeten voorzien in de bewustwording, de bevordering en de handhaving van integer handelen binnen alle lagen van de financiŽle onderneming. De financiŽle onderneming zal aan de hand van analyse van de voor haar relevante integriteitsrisico's het beleid op moeten stellen en vervolgens uitvoeren. Bij verstrengeling van tegenstrijdige belangen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan nevenfuncties van bestuurders bij zakelijke relaties, het verstrekken van kredieten aan bestuurders en commissarissen en privť beleggingstransacties. Een belangrijk criterium bij het voorkomen van strafbare feiten en wetsovertredingen is of daardoor het vertrouwen in de financiŽle onderneming of in de financiŽle markten kan worden geschaad. Zo zal het rijden door rood licht van een personeelslid dat vertrouwen niet schaden. Ook dient het integriteitsbeleid erop te zijn gericht te voorkomen dat het vertrouwen in de financiŽle onderneming of in de financiŽle markten door toedoen van een cliŽnt kan worden geschaad. , bijvoorbeeld door fraude of illegale praktijken zoals witwassen van gelden."(Vierde nota van wijziging artikel 4:11 Wft).Wft: