Incidenten
De Wft eist in artikel 4:11, 2e lid een integere bedrijfsvoering. Dat houdt in dat de financiŽle dienstverlener moet zorg dragen voor adequate maatregelen die erop gericht zijn "dat wordt tegengegaan dat de financiŽle dienstverlener of zijn werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de financiŽle dienstverlener of in de financiŽle markten kunnen schaden".

Naar de praktijk vertaald: de onderneming moet een incidentenbeleid ontwikkelen en uitvoeren.
Vastlegging van incidenten dient te geschieden in een incidentenadministratie, die ingezien kan worden door de AFM.

In het Bgfo wordt in art. 29 nader uitgewerkt op welke wijze sprake is van integere bedrijfsvoering.


Bgfo over: