Incidenten

Incidentenadministratie
Vastlegging van incidenten dient te geschieden in een incidentenadministratie, die ingezien kan worden door de AFM. Artikel 29 Bgfo formuleert het als volgt: Een financiŽle dienstverlener stelt procedures en maatregelen vast met betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten. Naar aanleiding van een incident neemt hij passende maatregelen, die gericht zijn op het beheersen van de opgetreden risico's en het voorkomen van herhaling. De financiŽle dienstverlener informeert de Autoriteit FinanciŽle Markten onverwijld omtrent incidenten.

Meer informatie valt niet terug te vinden in Wft en Bgfo. De oorspronkelijke Wfd- en Bfd-teksten formuleerden strakke normen waaraan het incidentenmanagement moest voldoen. De bepalingen in Wft en Bgfo betreffende het te volgen beleid van de financiŽle dienstverlener met betrekking tot incidenten en het vastleggen van incidenten, zijn echter gelijkgetrokken met de bepalingen voor beleggingsinstellingen, beheerders en beleggingsondernemingen. Daardoor zijn deze bepalingen ten opzichte van de oude artikelen 10, 11 en 12 van het Bfd meer principe-georiŽnteerd geformuleerd.Bgfo: