Execution only

Kennis, ervaring, inzicht
Het gaat naast kennis en ervaring over het financieel product ook om het inzicht van de cliŽnt in de financiŽle dienst. Daarmee wordt bedoeld dat de consument ook de specifieke risicoís moet kunnen inschatten die execution only met zich meebrengt.

De informatie over de kennis en ervaring die wordt gevraagd aan de cliŽnt dient evenredig te zijn aan de aard en omvang van de financiŽle dienst en de complexiteit van het financieel product en de daarmee samenhangende risicoís.
Dit betekent dat de vragen, het aantal en de diepgang daarvan, afhangen van het financieel product.

De toets op kennis en ervaring bevat in ieder geval vragen die betrekking hebben op
Deze vragen dragen er aan bij de cliŽnt bewust te maken van de risicoís die verbonden zijn aan de financiŽle dienst of het financieel product. Het gaat erom dat de cliŽnt in staat is deze risicoís te vertalen naar zijn eigen financiŽle situatie.

Voorop staat dat de financiŽledienstverlener vaststelt of de consument of cliŽnt zich ervan bewust is dat hij zelf zal moeten nagaan of het financieel product dat hij voornemens is af te sluiten past bij zijn behoefte en situatie.

De toets moet in ieder geval zo worden vormgegeven dat consumenten die behoefte hebben aan ondersteuning en moeite hebben met het doorgronden van risicoís gewaarschuwd worden dat het niet verstandig is om zonder advies het desbetreffende product af te nemen.

De kennis en ervaring moet voorafgaand aan het verlenen van de financiŽle dienst worden vastgesteld. Dit betekent dus vůůrdat het desbetreffende financieel product wordt afgesloten.