Execution only
Een financiŽledienstverlener die zonder daarbij te adviseren, financiŽle diensten verleent wordt verplicht de cliŽnt op zijn financiŽle kennis en ervaring te toetsen.

Deze toets moet worden toegepast bij financiŽle dienstverlening inzake:
N.B: dit rijtje is dus niet hetzelfde als dat waarvoor het provisieverbod van kracht is. Voor het direct afsluiten van uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen is geen kennis- en ervaringstoets vereist.

De toets heeft als doel de passendheid van de desbetreffende financiŽle dienst voor de desbetreffende cliŽnt te beoordelen.

Het is niet de bedoeling dat een financiŽle dienstverlener in het execution only kanaal een specifiek op de klant toegesneden advies over de passendheid van het financieel product geeft. Deze taak rust enkel op een financiŽle dienstverlener als een consument financieel advies vraagt.

De regels met betrekking tot het afnemen van een toets gelden zowel voor aanbieders, bemiddelaars als voor gevolmachtigde agenten die financiŽle diensten verlenen zonder daarbij te adviseren.

Vastgesteld moet dan worden of de cliŽnt zelf de risicoís van de financiŽle dienstverlening en het financieel product en de gevolgen voor zijn eigen financiŽle situatie kan beoordelen.
Deze regel dient om te voorkomen dat de cliŽnt complexe financiŽle producten afneemt zonder zich rekenschap te geven van de risicoís die daarmee gepaard gaan.

Zijn meerdere financiŽledienstverleners betrokken bij de dienstverlening aan de cliŽnt, dan hoeft de toets slechts door een van hen te worden afgenomen. Neemt de cliŽnt het financieel product zonder advies via een bemiddelaar af, dan zal de bemiddelaar de toets moeten afnemen.

Blijkt uit de verkregen informatie dat de financiŽle dienst of het financieel product niet passend is, dan dient de financiŽle dienstverlener de klant daarvoor te waarschuwen.

Bgfo: