Betrouwbaarheid

Overige medewerkers
Op grond van de richtlijn Verzekeringsbemiddeling dienen niet alleen de (mede)beleidsbepalers van een bemiddelaar in verzekeringen betrouwbaar te zijn, maar ook alle medewerkers die zich rechtstreeks bezighouden met de bemiddeling dienen aan dat vereiste te voldoen. Daarom breidt het Bgfo in artikel 28 de reikwijdte van het betrouwbaarheidsvereiste uit tot "werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de financiŽle dienstverlener rechtstreeks bezig houden met bemiddeling ter zake van verzekeringen".

Hieronder worden verstaan de werknemers, uitzendkrachten, gedetacheerden enz., die inhoudelijk klantcontact hebben. Dit betreft in ieder geval de medewerker die de klant adviseert, maar ook de medewerker die een klant informeert over bijvoorbeeld de samenstelling en werking van een financieel product.

Vanuit een oogpunt van distributieconsistentie is deze bepaling in brede zin uitgewerkt en geldt het betrouwbaarheidsvereiste voor de klantmedewerkers van alle financiŽle dienstverleners. Alleen geldt die uitbreiding niet voor banken en verzekeraars die onder het prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank vallen.Zie ook:

Bgfo: