Bedrijfsvoering

Bewaarplicht
Het Bgfo werkt - naast klachtenprocedure - maar ťťn facet van de bedrijfsvoering uit en dat is de bewaarplicht: Art. 32a verplicht de adviseur het klantdossier ten minste een jaar te bewaren. De financiŽle dienstverlener mag van deze regel afwijken indien hij aan de AFM kan aantonen dat de wijze waarop het adviesproces door hem is geprotocolleerd waarborgt dat aan een cliŽnt altijd de relevante vragen worden gesteld en dat er altijd sprake is van een logisch verband tussen de antwoorden op die vragen en het geadviseerde product. Van deze uitzondering kan alleen gebruik worden gemaakt als de toepassing van de gestandaardiseerde en gesystematiseerde procedure uitsluit dat financiŽle producten worden aanbevolen die onvoldoende passen bij de kenmerken van de cliŽnt. Bovendien dient de adviseur te waarborgen dat de adviezen die door (klant)medewerkers worden verstrekt, altijd de uitkomst zijn van de toegepaste gestandaardiseerde en gesystematiseerde procedure.Bgfo: