Bedrijfsvoering in plaats van AO/IC
Bij de komst van de Wfd werd AO/IC (administratieve organisatie/interne controle) een algemeen begrip. De Wft heeft aan het korte bestaan daarvan weer een einde gemaakt.

AO/IC is een term die accountants ook hanteren in het kader van de controle van de jaarrekening. In die vorm is dat begrip veel beperkter dan de lading die de Wfd eraan gaf. Om mogelijke verwarring te voorkomen heeft de Wft gekozen voor het begrip 'bedrijfsvoering'.

Van de financiŽle dienstverlener wordt verlangd dat deze de bedrijfsvoering zodanig inricht dat deze een 'beheerste en integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt' (artikel 4:15 Wft).

De Wft onderscheidt voor de bedrijfsvoering de volgende aspecten:
De algemene en gedragsaspecten hebben betrekking op een beheerste bedrijfsuitoefening; de integriteitsaspecten op een integere bedrijfsvoering (zie de afdeling 'Incidenten').

De wijze waarop de financiŽle dienstverlener een beheerste en integere bedrijfsuitoefening waarborgt, is vormvrij, ofwel primair diens eigen verantwoordelijkheid. De financiŽle dienstverlener zal zelf een analyse moeten maken van de risico's en de bedrijfsvoering daarnaar inrichten.

De wet stelt geen regels met betrekking tot de algemene aspecten van de bedrijfsvoering. Ook het Bgfo spreekt zich daar niet over uit. Wat de gedragsaspecten zijn er nadere regels gesteld met betrekking tot zaken als beloning, informatieverstrekking en zorgvuldige behandeling van cliŽnten en consumenten.