Bezit

VRKI woningen
VRKI is de afkorting voor: Verbeterde Risicoklassenindeling
De Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Verbond van BeveiligingsOrganisaties (VvBO) en Het Verbond van Verzekeraars
De versie die gepubliceerd is in januari 2010 is een revisie van document D03/375 van augustus 2003 in katern 3.1. Handboek Beveiligingstechniek.

Risicoklasse
De verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) kent net als in de bestaande risicoklassenindeling:
Beveiligingsklasse
Bij iedere risicoklasse hoort vervolgens een beveiligingsklasse die de meest geschikte combinatie van inbraakpreventieve maatregelen omvat.
We onderscheiden hierbij:
In het document ‘definities beveiligingsmaatregelen’ wordt omschreven welke maatregelen door de genoemde letters worden gesymboliseerd, waarbij voor de O, B, E, R maatregelen niveaus worden onderscheiden. Die worden aangeduid door een kleine letter of cijfer (1,2 of 3), die aan de desbetreffende (hoofd)letter wordt toegevoegd. Op deze manier wordt het complete pakket van (voor BORG certificering minimaal vereiste) maatregelen weergegeven.

Naast een kaart waarop de indeling met de beveiligingsmatrix voor woningen en bedrijven schematisch is weergegeven, is er voor woningen een toelichtende brochure.

De VRKI voor woningen is een methode om het inbraakrisico van een woning te meten en te bepalen welke maatregelen nodig zijn om inbraak te bemoeilijken. De VRKI wordt onder meer gebruikt door verzekeraars en beveiligingsbedrijven. Als beveiligingsmaatregelen volgens de VRKI zijn uitgevoerd, verstrekt het beveiligingsbedrijf een certificaat of een opleveringsbewijs. Daarmee kunnen bewoners aantonen dat de juiste beveiliging is aangebracht. Verzekeraars vragen bij het bepalen van de verzekeringspremie in veel gevallen om dit certificaat.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft per 1 januari 2010 de geactualiseerde attractiviteitslijst bij de VRKI voor woningen gepubliceerd.

Risicoklassen
De VRKI stelt de waarde van attractieve zaken vast op grond van de opgave van de eigenaar.
Uitgangspunt is de nieuwwaarde, ofwel de vervangingswaarde van het artikel. Ook is het mogelijk om uit te gaan van de taxatiewaarde volgens een taxatierapport opgemaakt door een gecertificeerd taxateur. Voor lijfsieraden, contant geld of waardepapieren zijn de bedragen van toepassing die in de verzekeringspolis bij brand- of diefstalschade worden genoemd.

De VRKI hanteert vier risicoklassen. Hoe hoger de attractiviteit en de waarde, hoe hoger de klasse.
Hoe hoger de risicoklasse, des te zwaarder de maatregelen moeten zijn om inbraak te voorkomen.
Verzekerde waarde attractieve zaken van de inboedelRisicoklasse
tot en met € 50.000 1
van € 50.001 tot en met € 75.000 2
van € 75.001 tot en met € 100.000 3
meer dan € 100.000 4Zie ook:

Documenten: