Bezit

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaat uit een pakket eisen voor de bouw of renovatie van woningen, complexen of buurten. Onderscheid wordt gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Voor nieuwbouwgebieden is nog alles mogelijk. Ingrepen in woningen of omgeving zijn eenvoudig te realiseren. Bij bestaande bouw is dit lastiger. De indeling van wijk en buurt ligt vast en de huizen zijn gebouwd. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor de bestaande bouw bestaat uit drie deelcertificaten:
. De eisen voor het keurmerk zijn beschreven in het Handboek Nieuwbouw en het Handboek Bestaande Bouw.

Driestappenplan Met de volgende drie stappen kan de bewoner een woning of complex veiliger maken:
Stap 1:
Maatwerk advies aanvragen bij een PKVW-erkend beveiligingsbedrijf in de buurt. Medewerkers van deze bedrijven hebben een gedegen opleiding gehad.

Stap 2:
De geadviseerde maatregelen zelf uitvoeren met behulp van het handboek PKVW Bestaande Bouw, of door het PKVW-erkende bedrijf.

Stap 3:
Na goedkeuring van het PKVW-erkende bedrijf ontvangt de bewoner het certificaat Veilige Woning en de bijbehorende raamstickers.

Het certificaat leidt doorgaans tot premiekorting op de inboedelverzekering.


Documenten: