Bezit

BORG 2005 versie 2
In het certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf zijn criteria opgenomen voor technische beveiligingsbedrijven. Dit zijn bedrijven die elektronische alarmsystemen aanleggen.

BORG Beveiligingsbedrijf 2005, versie 2 heeft betrekking op inbraakbeveiliging. Inbraakbeveiliging moet passen bij het risico op inbraak voor de betreffende woning of het onderhavige bedrijfspand. Daarvoor moet een doordacht beveiligingsplan worden gemaakt.
Bedrijven en consumenten maken voor hun beveiliging vaak gebruik van elektronische signaleringssystemen. Deze systemen sturen in geval van onraad een alarmsignaal waarop de politie of een particuliere beveiligingsdienst in actie kan komen. Omdat het over veiligheid gaat moet de kwaliteit van elektronische signaleringssystemen uitstekend zijn. Een gebruiker wil immers dat zijn systeem op een cruciaal moment daadwerkelijk functioneert, en dat het niet onnodig alarmsignalen afgeeft waardoor politie of beveiligers voor niets komen.
Verzekeraars vragen verzekerden vaak in het kader van een inboedel- of brandverzekering om preventiemaatregelen te nemen en een BORG-gecertificeerd alarmsysteem te laten aanleggen.

Criteria
In het certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf zijn criteria opgenomen voor technische beveiligingsbedrijven. Deze hebben betrekking op:
Wettelijke bepalingen
Om nodeloze alarmering van de politie tegen te gaan heeft de overheid een aantal bepalingen over de kwaliteit van alarmsystemen vastgelegd in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Deze gaan onder meer over de betrouwbaarheid en deskundigheid van personen betrokken bij de aanleg van alarmsystemen.

Met ingang van 15 maart 2009 dient het schema BORG 2005-2 gebruikt te worden in combinatie met Wijzigingsblad A1 en Correctieblad C1. Voor een gemakkelijker gebruik zijn in een speciale ge´ntegreerde versie van het schema BORG 2005-2 de wijzigingen uit het Wijzigingsblad A1 en de correcties in het Correctieblad C1 opgenomen. Dit document heeft als titel ¹Ge´ntegreerde Versie ľ GIV¹.
Deze publicatie is formeel niet de officiŰle versie, maar wel een handig hulpmiddel.

Wijzigingsblad A2
Wijzigingsblad A2 is niet opgenomen in de ge´ntegreerde versie. Deze is in werking getreden op 1 april 2010 en is een actualisering in lijn met de gewijzigde uitvoering van de VRKI.


Documenten: