Werkgeversaansprakelijkheid

WEGAM/WEGAS
De standaardverzekeringen bieden geen volledige dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat de werkgever loopt.

De verzekeraar sluit de aansprakelijkheid voor de schade uit die de bestuurder van het motorvoertuig zelf lijdt.
Indien de werkgever zijn verplichting om een behoorlijke verkeersverzekering af te sluiten niet nakomt, zijn de gevolgen niet gedekt op de AVB.

Verzekeraars hebben de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering (Bestuurders) Motorrijtuigen WEGAM of WEGAS ontwikkeld. De dekking is aangepast aan de uitspraken van de Hoge Raad (zie ook ´Verkeersongevallen´).
Doorgaans is standaard de schade gedekt die de werknemer lijdt als bestuurder van een motorrijtuig. Gezien de uitspraken van de Hoge Raad wordt ook (aanvullende) dekking verleend wanneer de werknemer als fietser of voetganger aan het verkeer deelneemt. Ook kan het woon-werk verkeer worden meeverzekerd.
De meeste polissen kennen een maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis.

De WEGAM/WEGAS is een ´na u-polis´: deze keert uit wanneer de andere lopende polissen niet uitkeren.