Oudedagslijfrente

Stakingswinst
Er is extra ruimte om een lijfrentepremie in aftrek te brengen als een dondernemer zijn onderneming eheel of gedeeltelijk staakt. De stakingswinst (dat is het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopprijs) wordt dan niet meteen belast. De lijfenteuitkeringen worden (later) belast in box 1.

De maximale hoogte van de aftrek is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de ondernemer.

Voor 2010 gelden de volgende bedragen:
Ä 433.053,- bij:
Ä 216.533,- bij:
Ä 108.272,-
Op deze bedragen worden de volgende al opgbeouwde oudedagsvoorzieningen inmindering gebracht:
Ondernemers kunnen afwijken van de hoofdregel dat voor de bepaling van de jaarruimte het voorgaande kalenderjaar bepalend is. Zij kunnen ervoor kiezen om de gegevens van het lopende kalenderjaar te hanteren.

Bij het omzetten van stakingswinst in een lijfrente is de hoofdregel dat de lijfrente uiterlijk moet ingaan in het jaar waarin de leeftijd van 70 jaar bereikt wordt, niet van toepassing. De staatssecretaris heeft deze uitzondering goedgekeurd omdat anders de ondernemer gedwongen zou worden om zijn onderneming op 70-jarige leeftijd te beŽindigen.

« terug

Wet IB 2001:

Zie ook: