Oudedagslijfrente

Oudedagsreserve
De formule om de jaarruimte te berekenen wordt meestal als volgt uitgedrukt:(0,17 x PG) - 7,5A - F.

De letter F staat voor FOR (Fiscale oudedagsreserve), een term die vervangen is door het begrip 'oudedagsreserve'.

Zelfstandige ondernemers kunnen vanuit de winst uit onderneming een oudedagsreserve opbouwen. Zij kunnen het gereserveerde bedrag fiscaal neutraal omzetten in aanspraken op lijfrentermijnen. De onttrekking van een bepaald bedrag aan de oudedagreserve levert een belastingclaim op, maar daar staat tegenover dat datzelfde bedrag als lijfrentepremie aftrekbaar is.
De bedongen lijfrente moet voldoen aan de eisen die aan een ouderdomslijfrente gesteld worden.

Om een oudedagsreserve te kunnen vormen moet een ondernemer aan de volgende criteria voldoen:
Bij het omzetten van de oudedagsreserve in een lijfrente is de hoofdregel dat de lijfrente uiterlijk moet ingaan in het jaar waarin de leeftijd van 70 jaar bereikt wordt, niet van toepassing. De staatssecretaris heeft deze uitzondering goedgekeurd omdat anders de ondernemer gedwongen zou worden om zijn onderneming op 70-jarige leeftijd te beŽindigen.

« terug

Wet IB 2001:

Zie ook: