Diverse onderwerpen | Arbeidsongeschiktheid

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Veel lijfrenteverzekeringen kennen - net als andere levensverzekeringen - de clausule dat verzekeringnemer bij ingetreden arbeidsongeschiktheid de premie in de opbouwfase niet meer (volledig) hoeft te betalen. De verzekering loopt dan door alsof de premiebetaling normaal plaatsvindt.
Dit risico is in de hoogte van de premie verwerkt.

De belastingplichtige betaalt in dat geval geen premie en kan die dus ook niet aftrekken in box 1.

Toch zal de belastingplichtige over de toekomstige uitkeringen belasting verschuldigd zijn, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld.

« terug