Diverse onderwerpen

Echtscheiding / alimentatie
Toerekening lijfrente
Bij de verdeling van een gemeenschap bij echtscheiding of bij scheiding van tafel en bed kan een lijfrente fiscaal geruisloos worden overgedragen aan de andere (ex-)echtgenoot. Ook kunnen de voorwaarden zodanig worden gewijzigd dat de uitkeringen uit de lijfrente de andere (ex-) echtgenoot toekomen. Als echter geen gemeenschap van goederen bestaat, kan het ook gewenst zijn dat een lijfrente geheel of gedeeltelijk toekomt aan de andere echtgenoot. Bijvoorbeeld in de situatie waarin de echtgenoot op grond van een rechterlijke uitspraak de verplichting krijgt opgelegd om de waarde van een lijfrente te verrekenen.

Op grond van de letterlijke wettekst kan dit niet fiscaal geruisloos plaatsvinden. Dat kan uitsluitend in het kader van de verdeling van een gemeenschap. Als er geen gemeenschap van goederen is, moeten negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking worden genomen.

De staatssecretaris van FinanciŽn erkent dat de situaties waarbij een verplichting bestaat om bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed de waarde van een lijfrente te verrekenen, in grote mate overeenkomen met de situaties bedoeld in artikel 3.134, tweede lid, van de Wet IB 2001.
Daarom mag de verdeling plaatsvinden alsof er sprake is van een gemeenschap.

Voorwaarden
Beide (ex-)echtgenoten moeten een gezamenlijk verzoek doen aan de verzekeraar om de lijfrentepolis te wijzigen. In het verzoek aan de verzekeraar moeten zij opnemen dat zij - met overeenkomstige toepassing van artikel 3.134, tweede lid, van de Wet IB 2001 - de lijfrente willen toerekenen dan wel splitsen.
Ze moeten ook omschrijven wat de aard van de gezamenlijke gerechtigheid of de aard van de verrekeningsverplichting is. De verzekeraar kan dan gevolg geven aan dit verzoek zonder dat hij rekening hoeft te houden met het verschuldigd worden van belasting over negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen en revisierente.

Als in een voorkomend geval de verzekeraar aansprakelijk wordt gesteld kan hij die aansprakelijkheid afweren door overlegging van het verzoek.

« terug

Wet IB 2001:

Zie ook: