Diverse onderwerpen

Herstel administratieve fout
Herstel van de polis is mogelijk als op grond van een aanvraagformulier, een offerte, de hoogte van de betaalde premies en dergelijke aannemelijk is dat een polis niet de juiste weergave is van wat partijen beoogden overeen te komen.
De tussenpersoon of de verzekeringsmaatschappij heeft dan een administratieve fout gemaakt.

Na het herstel wordt de polis geacht met inachtneming van de correctie te zijn opgemaakt vanaf het tijdstip van sluiten van de overeenkomst. Met andere woorden, het herstel heeft fiscaal terugwerkende kracht.

Herstel kan ook plaatsvinden als aannemelijk is dat bij de omzetting van een verzekering in een andere zodanige verzekering een administratieve fout is gemaakt.

De fiscus vindt, dat geen sprake is van een administratieve fout, wanneer een polis is opgemaakt op grond van een foutief fiscaal inzicht bij de verzekeringnemer, de tussenpersoon of de verzekeringsmaatschappij. In dat geval is een correctie niet meer mogelijk.

(tekst: Besluit van 3 juni 2008, nr. CPP2008/287M)

« terug