Hypotheekadvies

Risicoverzekeringen
Het is niet eenvoudig de vraag wat er nodig is om in het huis te kunnen blijven wonen, goed te beantwoorden. De financiŽle dienstverlener moet inzicht hebben in de huidige financiŽle positie van de consument. Maar belangrijker is te weten wat de financiŽle positie van de consument en zijn partner zou zijn, als ťťn van beide komt te overlijden, of als ťťn van beide of beide partners arbeidsongeschikt of werkloos wordt/worden. Het is noodzakelijk om inzicht te hebben in de hoogte van alle voorzieningen die de consument reeds heeft. Vervolgens kan de adviseur aan de hand van deze gegevens een financiŽle analyse maken van de gevolgen van het intreden van bijvoorbeeld werkloosheid. Tenslotte kan aan de hand van de geÔdentificeerde risicoís en de bereidheid van de consument om de gevolgen van het intreden van die risicoís te dragen, een advies opgesteld worden dat voorziet in de behoeftes van de consument.

De risicoís waarvan het intreden van grote invloed kan zijn op de financiŽle positie zijn in ieder geval:
Op deze risicoverzekeringen die in combinatie met een krediet gesloten worden, zijn de adviesregels van het gehele art. 4:23 Wft van toepassing.

De AFM heeft voor financiŽle dienstverleners die adviseren de volgende suggesties:
1Win alle relevante informatie in over gegevens van bestaande voorzieningen van de consument (zoals, onder andere, nabestaandenpensioen);
2Vorm een oordeel over de financiŽle positie en de risicobereidheid van de consument op het gebied van de risicoís van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden door deze risicoís cijfermatig in kaart te brengen en af te wegen tegen de woonlast die de consument aangaat;
3Stem op basis van deze gegevens met de consument af of de consument de risicoís op het gebied van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden kwantificeerbaar wenst af te dekken en zo ja, in welke mate;
4Verstrek de consument de cijfermatige analyse en de gegevens op basis waarvan de consument kan begrijpen hoe de geadviseerde dekking berekend is.Wft: