Vakbekwaamheid

Permanente educatie
Het systeem van permanente educatie heeft een verplichtend karakter, omdat de geldigheid van een diploma afhankelijk is van het stelselmatig succesvol voldoen aan de PE-eisen.

De minister van FinanciŽn stelt op advies van het College Deskundigheid FinanciŽle Dienstverlening (CDFD) de toetstermen vast voor examens. Dat is een doorlopende taak: indien de minister nieuwe toetstermen voor permanente educatie vaststelt, zullen de vernieuwingen ook worden doorgevoerd in de toetstermen van de examens. De minister geeft ook aan, op welke wijze aan de nieuwe toetstermen kan worden voldaan. Uiteraard is het mogelijk een examen af te leggen, waarin de nieuwe toetstermen zijn verwerkt. Maar in het kader van permanente educatie laat het Besluit ook de mogelijkheid een Wft PE-onderwijsprogramma te volgen. Wel is daaraan de voorwaarde verbonden dat zo'n programma verplicht ťťn of meer toetsende elementen moet bevatten, die met goed gevolg doorlopen moet worden. Voor alle modules wordt een apart PE-programma vastgesteld

Overgangstermijn
Wat het vakbekwaamheidsbouwwerk betreft is 2013 een overgangsjaar. Naar verwachting veranderen de vakbekwaamheidsregels per 1 januari 2014. Ook gaat vanaf dat moment een nieuw PE-regime gelden.

Daarom schrijft het Bgfo (artikel 7) dit jaar voor dat een diplomahouder voor 1 januari 2014 voldaan moet hebben aan de PE-toetstermen.
Voor het jaar 2013 worden geen nieuwe toetstermen ontwikkeld. In verband hiermee is de termijn voor permanente educatie die aanvankelijk zou eindigen op 31 december 2012 met 12 maanden verlengd tot en met 31 december 2013. Dit betekent dat de in 2012 geldende toetstermen van toepassing blijven tot en met 31 december 2013.

Voor elke Wft-module is een PE-programma vastgesteld.
Er zijn twee manieren om een geldig Wft PE-certificaat te behalen:
Blijft een feitelijk leidinggevende die vitaal was voor de verkrijging van een vergunning op het gebied van permanente educatie in gebreke, dan kan dat gevolgen hebben voor de continuÔteit van de onderneming. Formeel gesproken is dan immers sprake van een wijziging van de omstandigheden op grond waarvan de vergunning is verleend en zo'n wijziging moet gemeld worden aan de AFM.


Bgfo:

PE-modules 2010-2011: (pdf)