Beloningsregels

Beloningstransparantie
Beloningstransparantie is een breder begrip dan provisietransparantie.

De wetgever verlangt dat de consument voordat deze werkzaamheden laat verrichten door een intermediair inzicht krijgt in de kosten die de dienstverlening met zich meebrengen. Als een adviseur dus op declaratiebasis werkt, zal hij vooraf - in het dienstverleningsdocument - zijn tariefstelling moeten aangeven. Dat kan een uurprijs zijn, een vast bedrag per verrichting of de mededeling dat hij werkt op provisiebasis.

Is dat laatste het geval, dan dient de bemiddelaar een consument informatie te verstrekken over de hoogte van de provisie, de afsluitprovisie, het jaarlijkse bedrag aan doorlopende provisie en het aantal termijnen daarvan. Het gaat om nominale bedragen en niet om percentages.

Het is mogelijk dat bij het eerste gesprek de hoogte van de provisie nog niet exact vaststaat. In dat geval kunnen de bedragen gespecificeerd worden door middel van een bandbreedte.
Bij provisie kan per productcategorie een bandbreedte aangegeven worden waarbinnen de minimale en maximale vergoeding valt. De bandbreedte heeft betrekking op alle aanbieders van de aangeboden productsoorten en alle mogelijke productinvullingen.

De intermediair die op declaratiebasis werkt, kan concreet aangeven welk uurtarief hij hanteert en een indicatie geven van het aantal uren dat de dienstverlening naar schatting zal vergen.

Het is belangrijk dat de klant erop kan rekenen dat de beloning binnen de opgegeven bandbreedtes blijft. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij speciale wensen, is het goed dit dan onmiddellijk met de klant te bespreken.

Houd bij de provisie-inkomsten wel rekening met de passende provisie regels (inducementregels). De provisie moet passend zijn bij de werkzaamheden die worden verricht.

Het totale bedrag dat de aanbieder betaalt aan de keten voor advies en/of bemiddeling, moet transparant zijn. De bemiddelaar die samenwerkt met een serviceprovider kan dus niet volstaan met de vermelding van 'zijn' deel van de provisie, maar dient ook de betalingen aan de serviceprovider aan te geven.


Bgfo: