Beloningsregels

Provisieverbod
Een financiŽle dienstverlener mag geen provisie betalen of ontvangen voor het bemiddelen of adviseren van de volgende financiŽle producten:
Betaling voor advies en bemiddeling inzake deze producten mag alleen rechtstreeks door de klant geschieden. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat de aanbieder de advieskosten via een opslag op de premie of rente - hoe transparant ook - voor de adviseur incasseert.

Overgangsrecht
Het provisieverbod geldt voor overeenkomsten die totstandkomen op of na 1 januari 2013. Voor de overeenkomsten die vóór deze datum zijn gesloten geldt dat de gemaakte afspraken tussen consumenten of cliŽnten en aanbieders, adviseurs of bemiddelaars worden geŽerbiedigd.

Op deze overeenkomsten zijn de provisieregels met betrekking tot impactvolle financiŽle producten van toepassing (zie hiervoor Provisie).

Gespreide betaling
Als een klant de kosten van het advies niet onmiddellijk kan of wil betalen, kan met hem een betalingsregeling getroffen worden. Normaal gesproken is een vergunning voor het verstrekken van consumptief krediet nodig indien de advies- en distributiekosten langer dan over drie maanden gespreid worden. Op grond van artikel 1a, onderdeel a, is die vergunning niet nodig wanneer de betaling van de advieskosten over maximaal twee jaar wordt gespreid. Binnen deze termijn moeten deze kosten geheel zijn betaald. Deze beperkte termijn wordt voorgesteld om de uitzondering niet onnodig ruim te maken en het risico op overkreditering te minimaliseren.

Voor het aflossen van het krediet ten behoeve van de distributiekosten, waarbij niet tevens sprake is van advieskosten, is geen maximumtermijn vastgesteld omdat het gaat om relatief kleine bedragen. De betalingstermijn voor deze distributiekosten kan gelijk zijn aan de looptijd van het product.

Productvoorlichting, offertesoftware
Provisie die noodzakelijk is voor het verlenen van de desbetreffende dienst of deze dienst mogelijk maakt blijft mogelijk. Daarbij kan worden gedacht aan productvoorlichting door de aanbieder aan de bemiddelaar of adviseur.

Ook offertesystemen kunnen in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer zonder het offertesysteem de bemiddelaar of adviseur niet kan bemiddelen respectievelijk adviseren ter zake van financiŽle producten van de aanbieder.

Kleine geschenken
Het verschaffen van kleine geschenken die in het normale handelsverkeer gebruikelijk zijn, blijft toegestaan, mits zij gezamenlijk onder een jaarlijkse waardegrens van honderd euro vallen.

Zie ook:

Bgfo:

Zie ook: