Beloningsregels

Provisie schadeproducten
Zogenoemde 'eenvoudige' schadeproducten vallen niet onder provisieverbod. Provisie is mogelijk voor alle schadeproducten met uitzondering van betalingsbeschermers en en individuele arbeidsoneschiktheidsverzekeringen.

Artikel 86d schrijft voor dat de aanbieder alleen afsluit- en doorlopende provisie mag uitkeren aan de adviseur/bemiddelaar. Dus geen bonusprovisie of andere omzetgerelateerde vergoedingen.

Wel zijn vergoedingen mogelijk die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst. Daarbij kan gedacht worden aan beloningen in de vorm van offertesoftware en productinstructie. Relatiegeschenken zijn toegestaan zo lang die een bedrag van Ä 100 op jaarbasis niet te boven gaan.

Niet kennelijk onredelijk
Ook bij schadeproducten geldt dat indien de advies- en/of bemiddelingskosten rechtstreeks bij de klant in rekening worden gebracht, die kosten niet kennelijk onredelijk mogen zijn, gelet op de aard en reikwijdte van de financiŽle dienstverlening.

Passieve beloningstransparantie
De bemiddelaar of adviseur dient desgevraagd op voor de cliŽnt begrijpelijke wijze mededeling te doen van zowel de aard van de provisies als de nominale waarde van de provisies.

Bgfo:

Zie ook: